ที่อยู่ : หมู่ 1 ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 15150

โทรศัพท์ : 036 - 481209 โทรสาร : 036 - 481209

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.