ลักษณะภูมิประเทศ


อำเภอท่าวุ้ง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดลพบุรี ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถึงอำเภอท่าวุ้ง ประมาณ 15 กิโลเมตร