ประวัติความเป็นมา

   อำเภอท่าวุ้ง เดิมทีเดียวเรียกกันว่า อำเภอโพหวี ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลโพตลาดแก้ว อยู่ห่างจากจังหวัดลพบุรี ประมาณ 5-6 กิโลเมตร และที่ว่าการอำเภอสร้างเป็นศาลาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลพบุรีทางทิศเหนือ เนื่องจากตัวที่ว่าการอำเภอโพหวีใกล้จังหวัดลพบุรีมากเกินไป ราษฎรที่อยู่ห่างไกลได้รับความเดือดร้อนในการติดต่อกับทางราชการที่อำเภอ ทางราชการจึงได้พิจารณาย้ายตัวที่ว่าการอำเภอไปตั้งใหม่ที่บ้านคลองมะขามเทศ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวุ้ง ซึ่งอยู่ห่างตัวที่ว่าการอำเภอเก่าประมาณ 4 กิโลเมตร และได้ตั้งชื่ออำเภอใหม่แห่งนี้ว่า “อำเภอท่าวุ้ง” ในปี พ.ศ.2455 และตรงที่สร้างอำเภอแห่งเดิมนั้นขณะนี้ชาวบ้านเรียกว่า “ศาลาตาหลวง” เพราะมีศาลาหลังเก่าสร้างอยู่ที่นั้น และได้มีคำเล่าว่าหลวงแพ่งเป็นผู้สร้าง และในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนเป็นวัดโพธิ์แก้ว และมีผู้สันนิษฐานว่าที่แห่งนี้ก็คือตัวที่ว่าการอำเภอโพหวีนั่นเองทางราชการเห็นว่าบริเวณที่ว่าการอำเภอปัจจุบันเป็นศูนย์กลางที่จะทำให้ราษฎรได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและติดต่อกับทรางราชการได้ดียิ่งขึ้นจึงได้พิจารณาย้ายตัวที่ว่าการมาตั้งในหมู่ที่ 1 ตำบลท่าวุ้งตั้งแต่นั้นมา    คำว่าท่าวุ้ง หมายถึงท่าน้ำที่เป็นคุ้งหรือเป็นเว้าเข้าไปโดยถูกน้ำเซาะเป็นคุ้งเป็นที่ราบตลิ่งไม่ชันมากนัก และคำว่าท่าวุ้งเป็นชื่อตำบลท่าวุ้งเมื่อมาตั้งที่ว่าการอำเภอขึ้นใหม่จึงได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอโพหวีมาเป็นอำเภอท่าวุ้งเพื่อให้ตรงกับชื่อตำบลเพื่อเป็นการรักษาประวัติของตำบลไว้    ที่ตั้งในปัจจุบัน ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้งตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำลพบุรีและทางฝั่งขวาของถนนสายลพบุรี – สิงห์บุรี ซึ่งห่างจากศาลากลางจังหวัดลพบุรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 15 กิโลเมตร